QUALIFIED FACILITATOR® PROGRAM

Terms and Conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.online.facilitator.hu, a www.facilitator.hu weboldalakon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Látogató  vagy Regisztráló) általi használatának feltételeit.

 

Látogatószemélyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Látogató a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.                  A SZOLGÁLTATÓ (ADATKEZELŐ)

Cégnév / Név:

Wieland és Wieland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..

Cím:

2040 Budaörs, Pozsonyi u. 12/2.

 

 

Telefon:

+36-20/2272982

E-mail:

online@facilitator.hu

Weboldal:

https://online.facilitator.hu/

Adószám:

23085929-2-13

Cégjegyzék szám:

13-09-143220

Bankszámlaszám:

 MKB 10300002-10524902-49020019

Kapcsolattartó neve:

Göblyös Andrea

Kapcsolattartó telefonszáma:

+36-20/2272982

Kapcsolattartó e-mail címe:

online@facilitator.hu  

 

Tárhely szolgáltató:

 

 

                              

 

Panosys Kft.7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6/b. info@tudaspiac.hu

 

2.            FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1.        Felelősség

Látogató a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Látogatóköteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Látogató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Látogató által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Látogató elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Látogató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Látogatót terheli a felelősség.

Amennyiben a Látogató a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Látogató között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Regisztráló kéri a regisztrációjának törlését.

2.2.        Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Viszontértékesítője a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Látogatónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a facilitator.hu, facilitacio.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3.            A KÉPZÉSEK IGÉNYBEVÉTELE

3.1.        Regisztráció

A tréningjelentkezések, workshop jelentkezések regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő jelentkezés feltétele az érvényes regisztráció.

Ha a Látogató regisztrálni szeretne, a Honlap felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 • Név,
 • Email cím, elérhetőség,
 • Számlázási adatok,
 • Telefonszám,

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Regisztrálót.

 

Regisztráló jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni a online@facilitator.hu címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló Vásárlói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A regisztráció során megadotthozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Regisztráló a felelős. Amennyiben Regisztráló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ha a Regisztráló elfelejtette jelszavát, használja az „új jelszó kérése” funkciót. Ha itt megadja a regisztráláshoz használt e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küld a Szolgáltató e-mailben, amellyel beléphet a felületre, azonban biztonsági okokból azonnal köteles megváltoztatni a belépéshez használtjelszót.

Regisztráló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2           Ajándékba adom funkció választása:

Vásárlás után az ajándékkártya csak elektronikus úton kerül átadásra, PDF formátumban. Az elektronikus úton átadott ajándékkártya nem kerül postázásra és fizikai formában való átadásra. A PDF-et a vásárló a vásárlás után a köszönő oldalról letöltheti (online fizetés esetén) és a rendszer a számlával együtt emailben is kiküldi a vásárlást visszaigazoló emailben (online fizetés és átutalásos vásárlás esetén is).

Az ajándékkártyákat 365 napon belül kell beváltani, a lejáratot követően pénzt nem térítünk vissza, és az ajándékkártya sem lesz beváltható.

A be nem váltott ajándékkártyákra a vásárlástól számított 14 napos elállási határidő érvényes.  

Az ajándékkártya beváltásához a megajándékozott félnek online regisztrációval fiókot kell a rendszerben létrehoznia és el kell fogadnia az ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató dokumentumokat.

Vásárláskor saját adatokat kell megadni, a megajándékozott fél adatait tilos megadni (GDPR miatt, hiszen a megajándékozott fél nem tud hozzájárulni az adatainak kezeléséhez).

Az ajándékkártya csak azokra a kurzusokra váltható be, amelyeket az ajándékozó fél a vásárláskor kiválasztott (a megvásárolt ajánlatban levő kurzusokra érvényes).

3.3.        Szolgáltatás díja

A Honlapon megjelenített szolgáltatások díjának bruttó összege kerül feltüntetésre.   A szolgáltatások ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

3.4.       Early Bird ár – Kedvezmények

Az Early Bird ár a kedvezményes időszak alatt megvásárolt, pénzügyileg teljesített vásárlásokra vonatkozik Az Early Bird promóciós időszakon túl nem teljesített fizetés esetén a lista árat vesszük figyelembe.

3.5.        Fizetés módja

Előre utalás bankszámlára: Vásárló/Jelentkező a megrendelt szolgáltatásokat (tréning, workshop stb.)  az ajánlat írásbeli elfogadását követően megküldött számla (előlegszámla vagy díjbekérő) ellenében fizeti meg a Szolgáltató MKB Bank Nyrt-nél vezetett MKB 10300002-10524902-49020019 számú bankszámlájára banki átutalás útján.

Barion: Vásárló/Jelentkező a megrendelt szolgáltatásokat (tréning, workshop stb.) a Barion felületén online fizetheti ki. A „Megrendelem” gombra kattintva a Vásárló átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően ellenőrizni szükséges az adatok helyességét. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. A fizetés eredményéről a Vásárló e-mail útján is értesítést kap, majd visszairányítják a szolgáltató oldalára. Az elfogadott kártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Visa electron, American express.

3.6 Számla

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról a teljesítést megelőzően számlát, vagy díjbekérőt küld a Regisztráló részére. Regisztráló a számla kézhezvételét követő 5 napon belül köteles fizetési kötelezettségének eleget tenni.

4.            ELÁLLÁSI JOG

4.1          Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vásárol, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a szolgáltatás igénybevételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4.1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó a megrendelt szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének időpontját megelőzően 15. napig ingyenesen lemondhatja, azaz a Szolgáltató a befizetett díj 100%-át visszatéríti. Amennyiben a Fogyasztó 8-14 napon belül mondja le a szolgáltatást, úgy a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén a szolgáltatás díjának 50%-ára, míg 7 napon beüli lemondás esetén 100%-ára jogosult.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.1.        Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

a)            szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b)           olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

5.            JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1.        Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogások előterjeszthetők az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.     

Telefonszám: +36 20 22 72 982              

E-mail: online@facilitator.hu  

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben Szolgáltató rögzíti a panaszra adott válaszát is. Az így elkészített jegyzőkönyvet a rögzítéstől számított 5 évig őrzi meg a Szolgáltató.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát átadja vagy megküldi a Látogató részére, az általa megadott/rögzített címre, legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, amely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben kivizsgálja, és megválaszolja. A megválaszolásjelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Látogatót.

5.2.        Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Látogató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

-              Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-              Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 • Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
 • (Pest Megyei Békéltető Testület)
 • 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 • Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00
 • Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Levelezési cím:  Pest Megyei Békéltető Testület,   1364 Budapest, Pf.:81

-         Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

6.            AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Látogató Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Látogatóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

7. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2022.11.11.

;