Terms and Conditions

Scroll down for English please!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.online.facilitator.hu, a www.facilitator.hu weboldalakon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Látogató  vagy Regisztráló) általi használatának feltételeit.

Látogatószemélyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a EZEN a linken keresztül.

Adattovábbítási  nyilatkozat.

Tudomásul veszem, hogy a(z) [Wieland és Wieland Kft.] ([2040 Budaörs, Pozsonyi 12/2]) adatkezelő által a(z) [https://online.facilitator.hu/] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [név, email cím, számlázási cím]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ "

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Látogató a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.                  A SZOLGÁLTATÓ (ADATKEZELŐ)

Cégnév / Név:

Wieland és Wieland Kft.

Cím:

2040 Budaörs, Pozsonyi utca 12/2.

Személyes átvétel itt:

2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Telefon:

+36-20/2272982

E-mail:

info@wwieland.hu

Weboldal:

http://www.facilitator.hu,

Adószám:

23085929-2-13

Cégjegyzék szám:

13-09-143220

Bankszámlaszám:

12020407-01960347-00100007

Kapcsolattartó neve:

Tamás Doroti 

Balogh Anett

Kapcsolattartó telefonszáma:

+36-20/2272982

Kapcsolattartó e-mail címe:

online@facilitator.hu

Tárhely szolgáltató:

Intrex-Hosting Kft.

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 49/4.

Adósz.: 13929646-2-07

Adatfeldolgozó:

Tudáspiac

2.            FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1.        Felelősség

Látogató a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Látogatóköteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Látogató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Látogató által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Látogató elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Látogató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Látogatót terheli a felelősség.

Amennyiben a Látogató a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Látogató között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Regisztráló kéri a regisztrációjának törlését.

2.2.        Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Viszontértékesítője a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Látogatónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a facilitator.hu, facilitacio.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3.            A KÉPZÉSEK IGÉNYBEVÉTELE

3.1.        Regisztráció

A tréningjelentkezések, workshop jelentkezések regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő jelentkezés feltétele az érvényes regisztráció.

Ha a Látogató regisztrálni szeretne, a Honlap felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 • Név,
 • Email cím, elérhetőség,
 • Számlázási adatok,
 • Telefonszám,

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Regisztrálót.

Regisztráló jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni a online@facilitator.hu címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló Vásárlói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A regisztráció során megadotthozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Regisztráló a felelős. Amennyiben Regisztráló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ha a Regisztráló elfelejtette jelszavát, használja az „új jelszó kérése” funkciót. Ha itt megadja a regisztráláshoz használt e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küld a Szolgáltató e-mailben, amellyel beléphet a felületre, azonban biztonsági okokból azonnal köteles megváltoztatni a belépéshez használtjelszót.

Regisztráló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2           Ajándékba adom funkció választása:

Vásárlás után az ajándékkártya csak elektronikus úton kerül átadásra, PDF formátumban. Az elektronikus úton átadott ajándékkártya nem kerül postázásra és fizikai formában való átadásra. A PDF-et a vásárló a vásárlás után a köszönő oldalról letöltheti (online fizetés esetén) és a rendszer a számlával együtt emailben is kiküldi a vásárlást visszaigazoló emailben (online fizetés és átutalásos vásárlás esetén is).

Az ajándékkártyákat 365 napon belül kell beváltani, a lejáratot követően pénzt nem térítünk vissza, és az ajándékkártya sem lesz beváltható.

A be nem váltott ajándékkártyákra a vásárlástól számított 14 napos elállási határidő érvényes.  

Az ajándékkártya beváltásához a megajándékozott félnek online regisztrációval fiókot kell a rendszerben létrehoznia és el kell fogadnia az ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató dokumentumokat.

Vásárláskor saját adatokat kell megadni, a megajándékozott fél adatait tilos megadni (GDPR miatt, hiszen a megajándékozott fél nem tud hozzájárulni az adatainak kezeléséhez).

Az ajándékkártya csak azokra a kurzusokra váltható be, amelyeket az ajándékozó fél a vásárláskor kiválasztott (a megvásárolt ajánlatban levő kurzusokra érvényes).

3.3.        Szolgáltatás díja

A Honlapon megjelenített szolgáltatások díjának bruttó összege kerül feltüntetésre.   A szolgáltatások ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

3.4.       Early Bird ár – Kedvezmények

Az Early Bird ár a kedvezményes időszak alatt megvásárolt, pénzügyileg teljesített vásárlásokra vonatkozik Az Early Bird promóciós időszakon túl nem teljesített fizetés esetén a lista árat vesszük figyelembe.

3.5.        Fizetés módja

Előre utalás bankszámlára: Vásárló/Jelentkező a megrendelt szolgáltatásokat (tréning, workshop stb.)  az ajánlat írásbeli elfogadását követően megküldött számla (előlegszámla vagy díjbekérő) ellenében fizeti meg a Szolgáltató részére Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12020407-01960347-00100007 számú bankszámlájára banki átutalás útján.

Barion: Vásárló/Jelentkező a megrendelt szolgáltatásokat (tréning, workshop stb.) a Barion felületén online fizetheti ki. A „Megrendelem” gombra kattintva a Vásárló átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően ellenőrizni szükséges az adatok helyességét. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. A fizetés eredményéről a Vásárló e-mail útján is értesítést kap, majd visszairányítják a szolgáltató oldalára. Az elfogadott kártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Visa electron, American express.

3.6 Számla

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról a teljesítést megelőzően számlát, vagy díjbekérőt küld a Regisztráló részére. Regisztráló a számla kézhezvételét követő 5 napon belül köteles fizetési kötelezettségének eleget tenni.

4.            ELÁLLÁSI JOG

4.1          Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vásárol, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a szolgáltatás igénybevételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4.1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó a megrendelt szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének időpontját megelőzően 15. napig ingyenesen lemondhatja, azaz a Szolgáltató a befizetett díj 100%-át visszatéríti. Amennyiben a Fogyasztó 8-14 napon belül mondja le a szolgáltatást, úgy a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén a szolgáltatás díjának 50%-ára, míg 7 napon beüli lemondás esetén 100%-ára jogosult.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.1.        Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

a)            szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b)           olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

5.            JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1.        Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogások előterjeszthetők az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.     

Telefonszám: +36 20 22 72 982              

E-mail: online@facilitator.hu  

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben Szolgáltató rögzíti a panaszra adott válaszát is. Az így elkészített jegyzőkönyvet a rögzítéstől számított 5 évig őrzi meg a Szolgáltató.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát átadja vagy megküldi a Látogató részére, az általa megadott/rögzített címre, legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, amely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben kivizsgálja, és megválaszolja. A megválaszolásjelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Látogatót.

5.2.        Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Látogató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

-              Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-              Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 • Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
 • (Pest Megyei Békéltető Testület)
 • 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 • Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00
 • Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Levelezési cím:  Pest Megyei Békéltető Testület,   1364 Budapest, Pf.:81

-         Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

6.            AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Látogató Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Látogatóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

7. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2022.11.11.

 

TERMS AND CONDITIONS

Welcome to the website operated by Wieland and Wieland Trading and Service Ltd. (hereinafter: Service Provider). These General Terms and Conditions (hereinafter: GTC) contain the conditions of use of the www.online.facilitator.hu  by the user (hereinafter: Visitor or Registrant) of the service available on the www.facilitator.hu websites (hereinafter: Website).

The processing of the visitor's personal data is regulated by the Privacy Policy, which can be accessed directly from the main page or via THIS link

The technical information required for the use of the Website that is not contained in these GTC is provided by the information available on the Website. The language of the contract is English.

The contract does not qualify as a written contract, they are not filed by the Service Provider, so it cannot be accessed or viewed afterwards. The Service Provider does not submit to the provisions of any code of conduct. By using the Website, the Visitor acknowledges and accepts the following:

1. THE SERVICE PROVIDER (DATA CONTROLLER)

Company name / Name:

Wieland and Wieland Ltd

Address:

Pozsonyi str 12/2. 2040 Budaörs, Hungary

Personal pickup here:

Liget str 3/2. 2040 Budaörs, Hungary

Telephone:

+36-20/2272982

Email:

info@wwieland.hu

Web page:

http://www.facilitator.hu,

VAT number:

23085929-2-13

Company registration number:

13-09-143220

Bank account number:

12020407-01960347-00100007

Contact Name:

Tamás Doroti

Balogh Anett

Contact phone number:

+36-20/2272982

Contact e-mail address:

online@facilitator.hu

Hosting provider:

Intrex-Hosting Kft.

Nyitrai str. 49/4. 8000 Székesfehérvár, Hungary

Tax nr.: 13929646-2-07

Processing:

Tudáspiac

2. TERMS OF USE

2.1. Liability   

The Visitor may use the Website solely at his/her own risk and accepts that the Service Provider shall not be liable for material and non-material damage arising during use beyond liability for intentionally caused breach of contract or damage to human life, physical integrity, or health.

The Service Provider excludes any liability for the conduct of the users of the Website. The visitor is obliged to ensure that the use of the Website does not directly or indirectly violate the rights of third parties or the law. The Visitor is fully and exclusively responsible for his own conduct, the Service Provider fully cooperates with the competent authorities to detect violations.

The Service Provider is entitled, but not obliged, to check the content made available by the Visitor during the use of the Website, and the Service Provider is entitled, but not obliged, to look for signs of illegal activity in relation to the published content.

The pages of the service may contain connection points (links) that lead to the pages of other providers. The Service Provider shall not be liable for the data protection practices and other activities of these service providers.

Due to the global nature of the Internet, the Visitor accepts that he/she is obliged to act in accordance with the provisions of applicable national laws when using the Website. If any activity related to the use of the Website is not permitted under the laws of the Visitor's state, the Visitor is solely responsible for such use.

If the Visitor notices objectionable content on the Website, he/she is obliged to notify the Service Provider immediately. If the Service Provider finds the indication justified during its bona fide procedure, it is entitled to delete the information immediately or modify it.

The agreement concluded between the Service Provider and the Visitor on the basis of these GTC shall be terminated if the Registrant requests the cancellation of his/her registration.

2.2. Copyright

The Website as a whole, its graphic elements, text and technical solutions and elements of the Service are protected by copyright or other intellectual property rights (in particular trademark). The Service Provider is the copyright holder or authorized Reseller of all content displayed during the provision of services available through the Website: any copyright work or other intellectual creation (including, but not limited to, all graphics and other materials, layout and editing of the Website interface, software and other solutions used, idea, implementation).

Saving or printing the content of the Website and certain parts of it on physical or other data carriers for private use or with the prior written consent of the Service Provider is permitted. Use beyond private use – such as storage in a database, transmission, publication or downloadability, commercialization – is only possible with the prior written permission of the Service Provider.

In addition to the rights expressly set forth in these GTC, registration, use of the Website or any provision of the GTC shall not grant the Visitor any right to use or exploit any trade name or trademark appearing on the Website. Apart from the display, temporary reproduction and private copying required for the proper use of the Website, these intellectual works may not be used or exploited in any other form without the prior written permission of the Service Provider.

The Service Provider reserves all rights to all elements of its service, in particular the domain name of the facilitator.hu, facilitacio.hu, the subdomains belonging to it, all other domain names reserved by the Service Provider, its subpages and internet advertising surfaces. Any activity aimed at listing, organizing, archiving, hacking (hacking) the Service Provider's database, decrypting its source codes is prohibited, unless the Service Provider gives special permission for this.

Without a separate agreement or the use of the service provided for this purpose, it is forbidden to modify, copy, place new data or overwrite existing data in the Service Provider's database bypassing the interface provided by the Service Provider or search engines.

3. ACCESS TO TRAINING

3.1. Registration        

Training applications and workshop applications are subject to registration (and then entry), so valid registration is a condition for applying on the Website.

If the Visitor wishes to register, he can do so by clicking on the "Registration" menu item on the interface of the Website, where he or she must provide the following data to the Service Provider:

 • Name
 • Email address, contact details,
 • Billing data,
 • Telephone number

The Service Provider shall inform the Registrant of the success of the registration by e-mail.

Registrant is entitled to cancel his/her registration at any time  by sending a message to the online@facilitator.hu address. Upon receipt of the message, the Service Provider is obliged to ensure the cancellation of the registration immediately. Customer Data will be removed from the system immediately after deletion; However, this does not affect the retention of data and documents related to orders already placed and does not result in the deletion of these data. Once removed, you can't restore your data.

The Registrant is solely responsible for maintaining the confidentiality of the access data provided during registration (the password). If the Registrant becomes aware that his password provided during registration may have been obtained by an unauthorized third party, he is obliged to change his password immediately, and if it is suspected that the third party is misusing the password in any way, he is obliged to notify the Service Provider at the same time.

If the Registrant has forgotten his/her password, use the "reset password" function. If you enter your e-mail address used for registration here, the Service Provider will send you a new temporary password by e-mail, with which you can log in to the interface, however, for security reasons, you are obliged to immediately change the password used for login.

Registrant undertakes to update the personal data provided during registration as necessary to ensure that they are timely, complete, and true.

3.2 Choose a gift function:

After purchase, the gift card will be handed over only electronically, in PDF format. The gift card handed over electronically will not be mailed or handed over in physical form. After the purchase, the PDF can be downloaded from the thank you page (in case of online payment) and the system will send it along with the invoice in the purchase confirmation email (both in case of online payment and in case of transfer purchase).

Gift cards must be redeemed within 365 days, no money will be refunded after expiry, and gift cards will not be redeemable.

Unredeemed gift cards have a withdrawal period of 14 days from the date of purchase.

To redeem the gift card, the recipient must create an account in the system by online registration and accept the GTC and Privacy Policy documents.

When purchasing, you must provide your own data, it is forbidden to provide the data of the recipient (due to GDPR, as the recipient cannot consent to the processing of your data).

The gift card can only be redeemed for courses selected by the donor at the time of purchase (valid for courses included in the purchased offer).

3.3. Service fee

The gross amount of the fee for the services displayed on the Website is indicated.   The prices of the services are shown in Hungarian Forints (HUF).

3.4. Early Bird Price – Discounts

The Early Bird price applies to financially executed purchases made during the discount period in case of non-payment made beyond the Early Bird promotional period, the list price will be considered.

3.5. Method of payment

Prepayment to bank account: Customer/Applicant for the ordered services (training, workshop, etc.)  pay against an invoice sent after written acceptance of the offer (advance invoice or proforma invoice) to the Service Provider's bank account 12020407-01960347-00100007 held at Raiffeisen Bank by bank transfer.

Barion: The Customer/Applicant can pay for the ordered services (training, workshop, etc.) online on the Barion interface. By clicking on the "Order" button, the Customer will be redirected to the payment page of SimplePay, where he will start the transaction by entering his bank card details. After entering the card details, it is necessary to verify the correctness of the data. The transaction is processed in bank processing systems. The Customer will also be notified of the result of the payment by e-mail, and then he will be redirected back to the service provider's website. Accepted cards are: Mastercard, Maestro, Visa, Visa electron, American Express.

3.6 Account

The Service Provider shall send an invoice or proforma invoice for the ordered service to the Registrant prior to performance. Registrant is obliged to meet his payment obligation within 5 days of receipt of the invoice.

4. RIGHT OF WITHDRAWAL

4.1 Procedure for exercising the right of withdrawal.

The provisions of this section apply only to natural persons acting outside their trade, self-employment, or business activity, who purchase, order, receive, use, use a service, as well as the recipient of commercial communications or offers related to the service (hereinafter: Consumer).

The Consumer may also exercise his right of withdrawal between the date of conclusion of the contract and the date of use of the service.

If the Consumer wishes to exercise his right of withdrawal, he shall send a clear statement of his intention to withdraw (by electronic mail) to the Service Provider using the contact details indicated in Section 1 of these GTC.

The Consumer shall bear the burden of proving that he has exercised his right of withdrawal in accordance with the provisions set out in Section 4.1.

The Service Provider shall immediately confirm receipt of the Consumer's statement of withdrawal by e-mail.

The Consumer may cancel the ordered service free of charge up to 15 days prior to the date of performance of the service, i.e., the Service Provider will refund 100% of the paid fee. If the Consumer cancels the service within 8-14 days, the Service Provider is entitled to 50% of the service fee as a penalty for failure, and 100% in case of cancellation within 7 days.

During the refund, the Service Provider shall use the same payment method as the one used in the original transaction, unless the Consumer expressly consents to the use of another payment method; the Consumer shall not incur any additional costs as a result of the application of this refund method.

4.1. The consumer does not have the right of withdrawal:

(a)in the case of a contract for the provision of services, after the performance of the service as a whole, if the Service Provider has commenced performance with the express prior consent of the Consumer and the Consumer has acknowledged that he will lose his right of termination after the performance of the entire service;

(b) in respect of a service, the price or fee of which cannot be influenced by the financial market, depends on fluctuations that can occur even during the 14-day withdrawal period;

5.ENFORCEMENT OPTIONS

5.1. Place, time, and method of complaint handling

Consumer objections related to the Service Provider's activities may be submitted at one of the following contact details:

Postal address: Liget str. 3/2. 2040 Budaörs, Hungary

Phone number: +36 20 22 72 982    

Email: online@facilitator.hu  

The Service Provider shall remedy the oral complaint immediately, if possible.

If it is not possible to remedy the oral complaint immediately, due to the nature of the complaint, or if the Visitor does not agree with the handling of the complaint, the Service Provider shall draw up a record of the complaint. In the minutes, the Service Provider also records its response to the complaint. The report prepared in this way shall be kept by the Service Provider for 5 years from the date of recording.

The Service Provider shall hand over or send a copy of the protocol to the Visitor to the address provided/recorded by him, at the latest at the same time as the substantive reply. The Service Provider assigns a unique identifier to the complaint recorded by telephone or other means of communication, which simplifies the retrieval of the complaint later.

The Service Provider shall investigate and respond to the complaint received in writing within 30 days. Answering means posting within the meaning of this contract.

If the complaint is rejected, the Service Provider shall inform the Visitor of the reason for the rejection.

5.2. Other enforcement options

If any consumer dispute between the Service Provider and the Visitor is not resolved during negotiations with the Service Provider, the following legal enforcement options are open to the Customer:

-           Lodging a complaint with the consumer protection authority,

-           Initiation of proceedings by a conciliation body

 1. Conciliation Board of the City Chamber of Commerce and Industry of Pest County and Érd County
 2. (Pest County Conciliation Board)
 3. Etele street 59-61. 1119 Budapest, 240. Hungary
 4. Office hours: Tuesday to Thursday: 9:00 - 14:00
 5. Phone/Fax: (+36-1) 269-0703
 6. E-mail address: pmbekelteto@pmkik.hu
 7. Postal address: Pest County Conciliation Board, 1364 Budapest, Pf.:81

- Initiation of legal proceedings.

For the purposes of the rules governing the Conciliation Board, a non-governmental organization, church, condominium, housing cooperative, micro, small and medium-sized enterprise within the meaning of a special law who buys, orders, receives, uses, uses goods or is the recipient of commercial communication or offers related to the goods shall also be considered a consumer.

6. UNILATERAL CHANGES TO THE TERMS AND CONDITIONS

The Service Provider is entitled to unilaterally modify these General Terms and Conditions in addition to informing the Visitor in advance on the Website. The amended provisions shall become effective against the Visitor upon the first use of the Website after the entry into force and shall apply to orders placed after the amendment.

 1. In matters not regulated in these GTC, the provisions of Act V of 2013 on the Civil Code shall apply.

The effective date of these General Terms and Conditions is: 11.11.2022.