ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.online.facilitator.hu 

Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.online.facilitator.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. 

A Vásárlóra a Szolgáltatóval kötött szerződésen túl a TudásPiac Általános Szerződési Feltételei is vonatkoznak.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar. 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Szolgáltatást igénybe vevő, Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév / Név: Wieland és Wieland Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Pozsonyi utca 12/2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.
Telefon: +36-20/2272982
E-mail: online@facilitator.hu 
Weboldal: http://www.online.facilitator.hu
Adószám: 23085929-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-143220
Bankszámlaszám: 10300002-10524902-49020019
Kapcsolattartó neve: Gajer Csilla
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-20/2272982
Kapcsolattartó e-mail címe: online@facilitator.hu
Tárhely szolgáltató: TudásPiac szolgáltatója Panosys Kft.7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6/b. info@tudaspiac.hu

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1.1. Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját. 

1.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi videót, munkafüzetet, grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása üzleti célú felhasználás céljából szigorúan tilos. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – szigorúan tilos.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.facilitator.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre www.online.facilitator.hu, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 

A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

1.3. Regisztráció

A Honlap tartalmának néhány része elérhető minden Vásárló számára regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

Ha azonban a Vásárló regisztrálni szeretne, a Honlap felületén megtalálható egyes kurzusok lapján a „Megveszem most” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Név,

e-mail cím

Jelszó

Számlázási adatok

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az online@facilitator.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát a profil adatokban, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ha Vásárló regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az „új jelszó kérése” funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küld a Szolgáltató e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

1.4. Megrendelés, vásárlás

Amikor a Vásárló rákattintott a „Megveszem most” menüre, regisztrál adataival, majd szükséges kiválasztania a számára megfelelő fizetési módot. A választható fizetési módok Bankkártya vagy Barion egyenlegről, illetve Átutalással történhet. Amennyiben a Bankkártya vagy Barion egyenleget választotta, a rendelés megerősítését követően, az ÁSZF és az Adatkezelési nyilatkozat elfogadását követően a „Megrendelem” gombra kattintva átvezeti a holnap a Vásárlót a Barion oldalára, ahol a két lehetőség közül választ, majd szükséges megadnia a fizetéshez szükséges releváns adatokat. Ez esetben a megrendelést követően Szolgáltató e-mailben küldi el a „Megrendelés visszaigazolása” tárgyú levelet.

Amennyiben az Átutalást választotta a Vásárló a fizetési módoknál, a rendelés megerősítését követően a „Megrendelem” gombra kattintva átvezeti a honlap a Vásárlót egy információs oldalra, mely tartalmaz minden adatot a banki átutaláshoz. Ez esetben a megrendelést követően Szolgáltató e-mailben küldi el a „Megrendelésedet fogadtuk” tárgyú levelet, mely emlékezteti a Vásárlót, hogy az átutalás beérkezését követő 1-3 három napon belül az operátor jóvá hagyja a megvásárolt kurzushoz való hozzáférést.

A megrendelésének állapotát Vásárló figyelemmel kísérheti a "Katalógus" menüpont alatt. A „Kurzusaim” menüpont alatt a már kiegyenlített vásárlásokhoz lehet hozzáférni, illetve a kurzushoz való hozzáférés lejáratának dátuma is jelölve van az egyes kurzusok kártyáin homokóra ikonnal.

1.5. Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

1.6. Adatbeviteli hibák javítása

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Vásárlónak a vásárlást követően a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a „Profilom” menüpont alatt, akár a megrendelési felületen. Amennyiben módosítani szeretné a számlán szereplő adatokat, úgy az igényt az online@facilitator.hu e-mail címre szükséges benyújtani. Adatbeviteli hibának minősül például rendelési adatok elírása.

1.7. Visszaigazolás

A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, időpontját, a megrendelt termék nevét, a termék árát és az elektronikus számlát.  

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett megrendelés elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az vásárlási kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

1.8. Fizetés

Barion: A kényelmes és biztonság online fizetést a Barion Pament Zrt. biztosítja, MNB engedély száma H-EN-I-1064/2013. Bankkártyád adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

1.9. Számla

Szolgáltató a megrendelt kurzusok e-mailben történő visszaigazolásakor a Vásárló részére, a teljesítés igazolására elektronikus számlát bocsát ki a Számlázz.hu program segítségével.

1.10. Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért a Szolgáltató jótállást nem vállal.

1.11. Elállási jog

A Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termékek természeténél fogva nem szolgáltathatóak vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Vásárlót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1.12. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos felhasználói kifogásait az alábbi címen., ill. elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Telefonszám: 0036 20 22 72 982

E-mail: online@facilitator.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

1.13. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett működő Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület)

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.:81

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. április 30.